شعبه
فروشگاه
آدرس خود را انتخاب کنید !

سبد خرید

جمع سبد : 0

نحوه ارسال کالا

ارسال کالا های ثبت شده توسط شما در سه بازه زمانی در روز قابل ارسال می باشد.

ارسال در بازه زمانی 11 تا 13، 16 تا 18 و یا 20 تا 22 که انتخاب این بازه های زمانی توسط خود شما قابل انتخاب می باشد.
نکته دیگر در ارسال مبحث هزینه ارسال می باشد که در حال حاضر مقرر گردیده تمامی سفارشات با هزینه ثابت 7.000 هزار تومان ارسال گردد.
 لازم به ذکر است محدوده سرویس دهی فروشگاه های زنجیره ای کوثر شهرداری اصفهان، شهر اصفهان می باشد.