شعبه
فروشگاه
آدرس خود را انتخاب کنید !

سبد خرید

جمع سبد : 0

گوشت فرآوری شده

نوع نمایش :
46 کالا
چینود هات داگ پنیری فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چینود هات داگ پنیری فله

21050
چینود سوسیس کوکتل مرغ فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چینود سوسیس کوکتل مرغ فله

13990
+چینود کالباس مرغ و قارچ -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+چینود کالباس مرغ و قارچ

24399
+چینود کالباس مرغ80% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+چینود کالباس مرغ80%

29190
+چینود کالباس مرغ خانواده 60% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+چینود کالباس مرغ خانواده 60%

24399
چینود سوسیس کوکتل توری 55%گوشت مرغ 1000 گرمی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چینود سوسیس کوکتل توری 55%گوشت مرغ 1000 گرمی

14590
چینود سوسیس آلمانی 500گرمی گوشت مرغ40% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چینود سوسیس آلمانی 500گرمی گوشت مرغ40%

9790
شام شام سوسیس آلمانی 40% نیم کیلویی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام سوسیس آلمانی 40% نیم کیلویی

18700
13490
شام شام سوسیس کوکتل دودی 55% نیم کیلویی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام سوسیس کوکتل دودی 55% نیم کیلویی

28500
20590
شام شام سوسیس کوکتل 55% گوشت 500 گرم -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام سوسیس کوکتل 55% گوشت 500 گرم

24000
17390
شام شام کوکتل پنیری 55% نیم کیلویی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام کوکتل پنیری 55% نیم کیلویی

33500
24190
شام شام سوسیس 500 گرمی ممتاز 70% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام سوسیس 500 گرمی ممتاز 70%

32500
23490
شام شام سوسیس مخصوص 60% نیم کیلویی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام سوسیس مخصوص 60% نیم کیلویی

28500
20590
شام شام کالباس مرغ خانواده 60% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام کالباس مرغ خانواده 60%

18640
شام شام کالباس مرغ و قارچ خانواده 55% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام کالباس مرغ و قارچ خانواده 55%

33650
25290
+شام شام کالباس پرسی مخصوص 90% گوشت فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+شام شام کالباس پرسی مخصوص 90% گوشت فله

48700
+فله بوفالو کوکتل ویژه -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+فله بوفالو کوکتل ویژه

47665
شام شام کالباس پپرونی 60% فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام کالباس پپرونی 60% فله

34500
+ بوفالو کالباس مرغ 60 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کالباس مرغ 60

42450
+ بوفالو کوکتل آلمانی فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کوکتل آلمانی فله

10000
+ بوفالو  کالباس مارتادلا فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کالباس مارتادلا فله

26735
+ بوفالو  کالباس مرغ و قارچ فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کالباس مرغ و قارچ فله

51550
+ بوفالو کوکتل مرغ  فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کوکتل مرغ فله

27990
+ بوفالو کوکتل  فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کوکتل فله

15470
loading

در حال بازیابی ...