شعبه
فروشگاه
آدرس خود را انتخاب کنید !

سبد خرید

جمع سبد : 0

کالباس

نوع نمایش :
17 کالا
+چینود کالباس مرغ و قارچ -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+چینود کالباس مرغ و قارچ

24399
+چینود کالباس مرغ80% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+چینود کالباس مرغ80%

29190
+چینود کالباس مرغ خانواده 60% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+چینود کالباس مرغ خانواده 60%

24399
شام شام کالباس مرغ خانواده 60% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام کالباس مرغ خانواده 60%

18640
شام شام کالباس مرغ و قارچ خانواده 55% -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام کالباس مرغ و قارچ خانواده 55%

33650
25290
+شام شام کالباس پرسی مخصوص 90% گوشت فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+شام شام کالباس پرسی مخصوص 90% گوشت فله

48700
شام شام کالباس پپرونی 60% فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شام شام کالباس پپرونی 60% فله

34500
+ بوفالو کالباس مرغ 60 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کالباس مرغ 60

42450
+ بوفالو  کالباس مارتادلا فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کالباس مارتادلا فله

26735
+ بوفالو  کالباس مرغ و قارچ فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+ بوفالو کالباس مرغ و قارچ فله

51550
+شام شام کالباس مرغ 90% فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+شام شام کالباس مرغ 90% فله

44350
+شام شام کالباس مرغ 60% فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+شام شام کالباس مرغ 60% فله

33990
+شام شام کالباس خشک تیکه ای 60% فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+شام شام کالباس خشک تیکه ای 60% فله

35999
+شام شام کالباس مارتادلا 40%فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+شام شام کالباس مارتادلا 40%فله

23490
+شام شام کالباس مرغ و قارچ 55%فله -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

+شام شام کالباس مرغ و قارچ 55%فله

39050
چینود کالباس خشک 500 گرمی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

چینود کالباس خشک 500 گرمی

ناموجود
چینود کالباس گوشت مرغ %40مارتادلا -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

چینود کالباس گوشت مرغ %40مارتادلا

ناموجود
loading

در حال بازیابی ...